Proč studovat politologii a evropská studia?

Poznáš, jak funguje svět

Studium je založeno na skutečných reáliích. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Tím získáš nadhled a náskok před ostatními.

 

Uspěješ na trhu práce

Dostane se ti multidisciplinárního vzdělání. Na trhu práce se staneš univerzálním uchazečem/kou, který/á díky svým znalostem a schopnostem bude velmi žádaným/nou na pozicích v soukromém i státním sektoru.

 

Dostaneš se do světa

Špičkově jazykově vybavený/á a s nejlepšími znalostmi mezinárodních institucí máš obrovskou šanci uspět v zahraničí.

 

Získáš přehled

Studium je neuvěřitelně pestré. Vybereš si oblast, která je ti nejbližší: mezinárodní vztahy nebo mezinárodní bezpečnost, politická filozofie či politické dějiny, politické systémy či systémy politických stran a volební studia. Na to vše můžeš být expert/kou.

 

Nahlédneš pod pokličku politiky

To, co vidí ostatní jen zprostředkovaně, ty budeš znát zblízka i ze zákulisí: jak se organizují volby a počítají jejich výsledky, jak se tvoří vládní koalice a kdo má skutečný vliv nebo jak má vypadat předvolební kampaň a jak se tvoří.

 

Budeš řešit problémy lidstva

Jak ukončit válečný konflikt či jak mají správně fungovat mezinárodní instituce? I to a mnohem víc je studium politologie.

 

Budeš mít vliv

Díky zevrubné znalosti politických a společenských systémů a schopnosti analyzovat jejich silné i slabé stránky budeš radit a poskytovat konzultace těm, kteří rozhodují.

 

Naučíš se víc

Při studiu se naučíš práci s informacemi, pečlivosti a systematičnosti. Získáš tak vlastnosti, které jsou na trhu práce žádané. Také budeš schopen/na  samostatné analýzy a argumentace.

Proč studovat v Olomouci?

• Studovat můžeš politologii, mezinárodní vztahy, politickou filozofii, systém mezinárodních institucí, mezinárodní ekonomii i politické dějiny na jednom místě a v jednom oboru.

• Školu budeš mít v atraktivním prostředí nově zrekonstruovaných historických budov přímo v centru Olomouce.

• Přednášet ti budeme v moderních učebnách a posluchárnách.

• K dispozici ti bude například unikátní volební laboratoř, kde budeš analyzovat volební výsledky a zpracovávat předvolební průzkumy.

• Výuku koncipujeme jako nekonečný svobodný dialog mezi studentem a vyučujícím.

• Argumentům se nebráníme, naopak je vyžadujeme.

• Umožníme ti studovat na renomovaných zahraničních univerzitách.

• Dbáme na praxi – již během studia dostaneš možnost získat stáž v politických stranách, státních institucích, ale také v soukromých firmách.

• Jdeme za hranice oboru: udělej si u nás například certifikovaný kurz statistického programu SPSS, nauč se tvorbu map a získej tak konkurenční výhodu na trhu práce.

• Město i škola žijí studentským životem a právě studenti jsou hnacím motorem téměř všeho, co se u nás děje.

• Jsme malou katedrou, kde se všichni navzájem známe. Anonymitou zde trpět rozhodně nebudeš.

• Staneme se ti druhou rodinou. Budeš to tady milovat a ještě dlouho po studiích se sem budeš pravidelně vracet.

• Nudit se tady nebudeš: během semestru pravidelně pořádáme oblíbené akce – v zimě je to „Vánoční párty“, v létě „Garden party“.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí.

• Studovat a žít budeš v srdci barokní Olomouce. V rozsáhlém a moderním studentském kampusu a špičkově vybavených nových prostorech filozofické fakulty.

Co u nás můžeš studovat?

Obor Politologie a evropská studia, bakalářský stupeň, prezenčně v jednooborové formě

Obor Politologie a evropská studia, bakalářský stupeň, prezenčně ve dvouoborové formě

Obor Politologie, magisterský stupeň, prezenčně, v jednooborové formě

Obor Evropská studia a mezinárodní vztahy, magisterský stupeň, prezenčně, v jednooborové formě

 

Několik rad od nás:

• V případě dvouoborového studia si můžeš vybrat druhý obor ze široké nabídky celé fakulty.

• Politologii je vhodné kombinovat s jakýmkoliv jazykem, popřípadě žurnalistikou nebo sociologií. Konečné rozhodnutí je však jen na tobě.

• Na dvouoborové studium může být přijatý pouze ten, kdo úspěšně složí přijímačky na oba obory. Proto ti radíme, podej si přihlášku současně také na jednooborovou politologii. Šance, že budeš přijat, se zvyšuje a druhý obor si můžeš přibrat v průběhu studia.

• Nejsi si jistý, zda zvládneš přijímačky? Přijď na náš přípravný kurz, kde tě provedeme všemi možnými nástrahami přijímacího řízení.

Co pro to musíš udělat?

Nejpozději do konce února nám pošli přihlášku ke studiu.

V květnu přijedeš za námi do Olomouce složit test všeobecných studijních předpokladů.

Potom si tě pozveme k nám politologii, kde absolvuješ test zaměřený na domácí a zahraniční politiku, dějiny, politickou geografii a také na tvé logické myšlení. A část testu je v angličtině!

Pozor – nově je možné si přijímačky nahradit absolvováním vybraných testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio.

Podrobné informace o přijímačkách a možnostech jejich náhrady nalezneš zde.

V případě úspěchu se dostavíš v září k zápisu a v říjnu se uvidíme na první přednášce.

 

Kde se uplatníš?

• Na všech ministerstvech, ve vládních organizacích a agenturách, či na úřadech místní samosprávy.

• Na ambasádách, konzulátech a jiných zastupitelských úřadech.

• V nevládních organizacích, například v oblasti rozvojové pomoci.

• Jako specialista na evropskou integraci, ať již doma nebo přímo u evropských institucí.

• Tvé znalosti a schopnosti budou tak široké, že se uplatníš v soukromém sektoru, v českých firmách i nadnárodních korporacích.

• V komunikačních, reklamních a poradenských agenturách

• V médiích, jako redaktor, editor či specialista na domácí a zahraniční politiku.

• Ve vědě a vzdělávání.

Kdo tě bude učit?
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Na katedře vedu analytické předměty zabývající se volebními a stranickými systémy. Na přednáškách budeme společně polemizovat o tom, zda jsou Duvergerovy zákony opravdu zákony, do jaký míry ovlivňuje výsledek voleb počasí nebo jak spolehlivě může fungovat stát, který nemá ani psanou ústavu. Velkou mojí zálibou je diskuze se studenty nejen nad povinnou četbou.

Doc. Daniel Marek, Ph.D., M.A.

Na katedře politologie a evropských studií jsem garantem evropské sekce. Detailně se zabývám jednotlivými politikami Evropské unie a procesy, které je ovlivňují. Zabývám se také problematikou zasahování evropské integrace do českých a zahraničních vztahů.

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Zaměřuji se na analýzu české politiky a její novodobý vývoj. Zabývám se procesem vzniku české politické scény či příčinami a důsledky její nynější podoby. Ve svých kurzech se také věnuji lokální politice, takže si do mých seminářů určitě nastudujte, jaké politické strany tvoří u vás v obci vládní koalici.

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Vyučuji vývoj evropských politických systémů. Společně to vezmeme od Velké francouzské revoluce, na první pohled ne příliš přehledné změti událostí, až po současnost, tedy až po stav politických a stranických systémů současné Evropy.

A další...
Možnosti studia v zahraničí:

Studium politologie na UP znamená příležitost vycestovat na stipendijní pobyty na řadě partnerských univerzit. Na jejich interaktivní mapu se můžeš podívat tady.