skip to Main Content

Slide

Co u nás můžeš studovat?

U nás můžeš v bakalářském studiu vybírat ze čtyř programů:

Politologie u nás není jen o teoriích, ale naučíme tě analyzovat politiku. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Dozvíš se, které myšlenky stály u zrodu nejvýznamnějších politických ideologií. I v rámci tohoto studia se můžeš zdokonalovat v angličtině – např. v kurzu Political Science English. Jako jedni z mála v České republice tě naučíme používat počítačové programy pro analýzu volebních výsledků, k vytváření volebních map, čímž získáš konkurenční výhodu na trhu práce.

Vybereš-li si studium mezinárodních vztahů a bezpečnosti, získáš hlubší porozumění aktuálním problémům ve světě, způsobům řešení konfliktů a fungování mezinárodních organizací. Budeš mít přehled o fenoménu terorismu, co ho způsobuje a jaké jsou jeho dopady. Samozřejmostí je i kvalitní jazyková průprava studentů.

Tento studijní program je skvělou volbou pro ty, které zajímá problematika Evropské unie a evropské integrace ve všech jejích aspektech a zároveň se chtějí orientovat ve vývoji, přístupech ale i praxi diplomacie. Seznámíš se s fungováním Evropské unie i její zahraniční politikou, proměnami evropské integrace, přístupy a fungováním diplomacie na evropské i světové úrovni, naučíš se i pravidla diplomatického protokolu a etikety. Tyto dvě oblasti, které představují základní studijní náplň, nutně doplňuje i jazyková průprava studentů. Bez angličtiny to nejde.

Tento program je vhodný pro ty, kdo chtějí skloubit hlubší porozumění politice se znalostí metod politického marketingu a moderních forem komunikace. Už studium samotné je silně provázáno se získáváním praktických dovedností. Jako student se můžeš zapojit do přípravy kampaní politických stran nebo si u nich vyzkoušet odbornou stáž. Seznámíš se i s prací novinářů a přední odborníci v oblasti digitálního marketingu, public relations či politického poradenství se s tebou podělí o své know how a zkušenosti.

Studium si nakombinuješ podle toho, co tě opravdu baví. Buď zvolíš dva z našich programů, nebo jen jeden z nich a zkombinuješ ho s některým z dalších programů na Filozofické fakultě UP. Kombinovat můžeš např. se sociologií, filozofií, historií, žurnalistikou, anglickou, německou, francouzskou, italskou, ruskou, japonskou, čínskou filologií a s řadou dalších. Můžeš si zvolit třeba kombinaci mezinárodní vztahy a bezpečnost s čínštinou nebo Politickou komunikaci a politický marketing se žurnalistikou. Meze se ti nekladou.

 • Kromě teorií dbáme i na praxi – již během studia dostaneš možnost získat stáž v politických stranách, státních institucích, ale také v soukromých firmách.
 • Navíc jdeme za hranice oboru: udělej si u nás například certifikovaný kurz statistického programu SPSS, nauč se tvorbu map a získej tak konkurenční výhodu na trhu práce.
 • Umožníme ti studovat na renomovaných zahraničních univerzitách.

Co studiem získáš?

Poznáš, jak funguje svět
Studium je založeno na skutečných reáliích. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Tím získáš nadhled a náskok před ostatními.

Uspěješ na trhu práce
Dostane se ti multidisciplinárního vzdělání. Na trhu práce se staneš univerzálním uchazečem/kou, který/á díky svým znalostem a schopnostem bude velmi žádaným/nou na pozicích v soukromém i státním sektoru.

Dostaneš se do světa
Špičkově jazykově vybavený/á a s nejlepšími znalostmi mezinárodních institucí máš obrovskou šanci uspět v zahraničí.

Získáš přehled
Studium je neuvěřitelně pestré. Vybereš si oblast, která je ti nejbližší: mezinárodní vztahy nebo mezinárodní bezpečnost, politická filozofie či politické dějiny, politické systémy či systémy politických stran a volební studia. Na to vše můžeš být expert/kou.

Nahlédneš pod pokličku politiky
To, co vidí ostatní jen zprostředkovaně, ty budeš znát zblízka i ze zákulisí: jak se organizují volby a počítají jejich výsledky, jak se tvoří vládní koalice a kdo má skutečný vliv nebo jak má vypadat předvolební kampaň a jak se tvoří.

Budeš řešit problémy lidstva
Jak ukončit válečný konflikt či jak mají správně fungovat mezinárodní instituce? I to a mnohem víc je studium politologie.

Budeš mít vliv
Díky zevrubné znalosti politických a společenských systémů a schopnosti analyzovat jejich silné i slabé stránky budeš radit a poskytovat konzultace těm, kteří rozhodují.

Naučíš se víc
Při studiu se naučíš práci s informacemi, pečlivosti a systematičnosti. Získáš tak vlastnosti, které jsou na trhu práce žádané. Také budeš schopen/na  samostatné analýzy a argumentace.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Školu budeš mít v atraktivním prostředí nově zrekonstruovaných historických budov přímo v centru Olomouce.

• Přestože jsme nejstarší katedra politologie v ČR, přednášet ti budeme v moderních učebnách a posluchárnách.

• K dispozici ti bude například unikátní volební laboratoř, kde budeš analyzovat volební výsledky a zpracovávat předvolební průzkumy.

• Výuku koncipujeme jako nekonečný svobodný dialog mezi studentem a vyučujícím.

• Argumentům se nebráníme, naopak je vyžadujeme.

• Město i škola žijí studentským životem a právě studenti jsou hnacím motorem téměř všeho, co se u nás děje.

• Jsme malou katedrou, kde se všichni navzájem známe. Anonymitou zde trpět rozhodně nebudeš.

• Staneme se ti druhou rodinou. Budeš to tady milovat a ještě dlouho po studiích se sem budeš pravidelně vracet.

• Nudit se tady nebudeš: během semestru pravidelně pořádáme oblíbené akce – v zimě je to „Vánoční párty“, v létě „Garden party“.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí.

Co pro to musíš udělat?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

 • Na všech úrovních politiky, od komunální, přes parlamentní až po evropskou.
 • Na všech ministerstvech, ve vládních organizacích a agenturách, či na úřadech místní samosprávy.
 • V diplomacii, na ambasádách, konzulátech a jiných zastupitelských úřadech.
 • V nevládních organizacích, například v oblasti rozvojové pomoci.
 • Jako specialista na evropskou integraci, ať již doma nebo přímo u evropských institucí.
 • Tvé znalosti a schopnosti budou tak široké, že se uplatníš v soukromém sektoru, v českých firmách i nadnárodních korporacích.
 • V komunikačních, reklamních a poradenských agenturách.
 • V médiích, jako redaktor, editor či specialista na domácí a zahraniční politiku.
 • V politických stranách jako analytik, nebo specialista na politickou komunikaci.
 • Ve vědě a vzdělávání.

Kam budeš moct vycestovat za studiem?

Naše katedra každý rok vyšle až 40 studentů na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich kompletní seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

DSC02981

Tomáš Lebeda
Na katedře vedu analytické předměty zabývající se volebními a stranickými systémy. Na přednáškách budeme společně polemizovat o tom, zda jsou Duvergerovy zákony opravdu zákony, do jaký míry ovlivňuje výsledek voleb počasí nebo jak spolehlivě může fungovat stát, který nemá ani psanou ústavu. Velkou mojí zálibou je diskuze se studenty nejen nad povinnou četbou.

DSC02944

Jiří Lach
Vyučuji vývoj evropských politických systémů. Společně to vezmeme od Velké francouzské revoluce, na první pohled ne příliš přehledné změti událostí, až po současnost, tedy až po stav politických a stranických systémů současné Evropy.

DSC03124

Daniel Marek
Na katedře politologie a evropských studií jsem garantem evropské sekce. Detailně se zabývám jednotlivými politikami Evropské unie a procesy, které je ovlivňují. Zabývám se také problematikou zasahování evropské integrace do českých a zahraničních vztahů.

DSC02877

Pavel Šaradín
Zaměřuji se na analýzu české politiky a její novodobý vývoj. Zabývám se procesem vzniku české politické scény či příčinami a důsledky její nynější podoby. Ve svých kurzech se také věnuji lokální politice, takže si do mých seminářů určitě nastudujte, jaké politické strany tvoří u vás v obci vládní koalici.

                                    …a mnozí další

Kvalitní pedagogové, to je základní kámen vzdělávání a o tom vysokoškolském to platí dvojnásob. I proto nás těší, že naši profesoři, docenti a doktoři společně s našimi doktorandy tvoří tým profesionálů, kteří jsou špičkami ve svých oborech. Pokud tě zajímá, co mají ve své kariéře za sebou a čemu se věnují, klikni sem.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top